Informacja o połączeniu spółek

W imieniu Zarządu spółki COPERNICUS PL Sp. z o. informujemy, że z dniem 01.07.2014r., na podstawie art. 491 § 1 w związku z art. 492 § pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie Spółek: Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha z siedzibą w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca).

Czytaj dalej:...

Zgłoszenie Planu Połączenia Spółek

W dniu 25 kwietnia 2014 roku złożono w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Zgłoszenie Planu Połączenia Spółek: Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dokumenty związane ze zgłoszeniem Planu Połączenia Spółek: