Kontakt

Data aktualizacji : 12/12/2012 Witamy serdecznie 300544 odwiedzającego.

numery telefonów:

 • (0048)(58) 768-40-00 CENTRALA
 • (0048)(58) 556-38-70 Fax Szpitalny

Przychodnia Przyszpitalna:

 • (58) 7723950 Rejestracja do lek. specjalistów
 • (58) 7684610 Rejestracja do lek. rodzinnego
 • (58) 7684645 Poradnia Dziecięca
 • (58) 7684461 Poradnia Ginekologiczna
 • (58) 7684532 Poradnia Onkologiczna
 • (58) 7684660 Poradnia Kardiologiczna
 • (58) 7684910 Poradnia Medycyny Sportowej
 • (58) 7684850 Poradnia Medycyny Pracy
 • (58) 7684377 P. Stomat. o. niepełnosprawnych
 • (58) 5562857 Poradnia leczenia zeza
 • (58) 7684473 Poradnia laktacyjna
 • (58) 7684446 Szkoła Rodzenia
 • (58) 7684569 Opieka Środowiskowa
 • (58) 7684383 Pracownia Endoskopii

Diagnostyka - Rejestracja:

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

 • (58) 7684393 RTG
 • (58) 7684393 USG
 • (58) 7684393 USG DOPPLER
 • (58) 7684302 Mammografia
 • (58) 7684285 Rezonans Magnetyczny
 • (58) 7684285 Tomokomputer


Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej:

 • (58) 7684355 Laboratorium
 • (58) 7684638 Mikrobiologia
 • (58) 7684612 Serologia

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) / Szpital:

 • (58) 7684503 Biuro Obsługi Pacjenta SOR
 • (58) 7684282 Sekretariat SOR
 • (58) 7684603 Biuro Przyjęć Planowych
 • (58) 7684613 Zespół ds. Zakażeń Szpitala
 • (58) 7684673 Zespół ds. Zakażeń Szpitala

Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego:

 • (58) 7684920 Rejestracja
 • (58) 3020931 Rejestracja 2
 • (58) 7684720 Sklep

e-mail:

Główny adres e-mail Zakładu: adalbert@adalbert.gda.pl

Sekretariat: sekretariat@adalbert.gda.pl

Dział Zamówień Publicznych: zampub@adalbert.gda.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@szpital.gda.pl

Dział Informatyki: di@szpital.gda.pl

Statystyka Med.: statystyka@szpital.gda.pl

Zespół ds. Zakażeń: zakazenia@szpital.gda.pl

Administracja: administracja@szpital.gda.pl

Uwagi dotyczące strony szpitala prosimy przesyłać na adres: webmaster@szpital.gda.pl


Jak dostarczać zaświadczenie o ubezpieczeniu:

Do pobrania informator dla pacjenta o sposobach dostarczania dowodu ubezpieczenia:

Dotyczy porady udzielonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

 • e-mailowo: bop@szpital.gda.pl
 • faxem: (58) 556-47-20
 • pocztą na adres Szpitala z dopiskiem: "Szpitalny Oddział Ratunkowy"
 • osobiście do Biura Obsługi Pacjenta SOR

Dotyczy świadczeń udzielonych w trybie hospitalizacji:

 • e-mailowo: statystyka@szpital.gda.pl
 • faxem: (58) 768-43-48
 • pocztą na adres Szpitala z dopiskiem: "Dział Statystyki Medycznej"
 • osobiście do Statystyki Medycznej (pok. 013) w godzinach 08:00 - 13:00