Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Oddziałem kieruje ordynator - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i specjalista medycyny ratunkowej. Obok Ordynatora w Oddziale pracują lekarze specjaliści w podstawowych dziedzinach medycyny, docelowo specjaliści medycyny ratunkowej. Ponadto Oddział wspierany jest przez konsultantów i lekarzy dyżurnych spośród innych oddziałów Szpitala. Pozostały personel lekarski i pielęgniarski specjalizuje się w medycynie ratunkowej i pielęgniarstwie ratunkowym lub posiada / zdobywa licencję z jej zakresu - ratownicy.

SOR jest częścią systemu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. Oddział powstał na bazie Izby Przyjęć, posiada własne lądowisko helikopterowe oraz karetkę R.

Do zadań SOR należy w szczególności podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia niezależnie od etiologii:

  • stabilizacja i prowadzenie czynności ratujących życie
  • wstępna diagnostyka i zapoczątkowanie leczenia definitywnego
  • przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala

W skład Oddziału wchodzą: obszar segregacji i przyjęć oraz obszar resuscytacyjno - zabiegowy:

Obszar segregacji i przyjęć zapewnia szybkie, bezkolizyjne dotarcie na oddział w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Posiada łączność z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, rejestruje wszystkich zgłaszających się pacjentów oraz służy informacją.

Obszar resuscytacyjno - zabiegowy posiada:

  • 2 sale resuscytacyjno zabiegowe z 4 stanowiskami resuscytacyjnymi, salą wzmożonego nadzoru i doraźną salą operacyjną. Obszar jest przystosowany do prowadzenia specjalistycznych czynności ratujących życie: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, leczenia wstrząsu różnego pochodzenia, wstępnego leczenia urazów, zatruć, oparzeń, itp.
  • Obszar konsultacyjn-obserwacyjny - przystosowany do badania i obserwacji pacjentów z mniej nasilonymi dolegliwościami, skierowanymi do Szpitala przez lekarzy POZ.
  • Obszar diagnostyczno-laboratoryjny z możliwością szybkiej diagnostyki: USG, rentgenodiagnostyki, TK, podstawowych badań krwi tj. morfologii, badań biochemicznych, gazometrycznych.


Utworzono przez: A. Wasilewska || Data modyfikacji: 17/12/2013