Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej zajmuje się leczeniem urazów oraz chorób narządu ruchu. Na 38 łóżkowym oddziale leczonych jest rocznie 1500 chorych. Większość chorych wymaga leczenia operacyjnego - w ciągu roku wykonuje się 1300 zabiegów operacyjnych. Naszym atutem jest ścisłe powiązanie pracy poradni przyszpitalnej z oddziałem. Każdy chory po leczeniu na oddziale objęty jest opieką poszpitalną w poradni ortopedycznej, gdzie przyjmują lekarze z oddziału. Także kwalifikacje chorych do leczenia operacyjnego odbywają się w poradni ortopedycznej w ramach tzw. wizyt przedszpitalnych, które prowadzi ordynator oddziału. W związku z tym wszystkie informacje przedoperacyjne są przekazywany chorym w ramach tej wizyty.

Oddział wykonuje pełen zakres operacji urazowych współpracując bardzo szeroko z szpitalnym oddziałem ratunkowym. Wykorzystuje w leczeniu operacyjnym wszystkie nowoczesne metody leczenia takie jak : zespolenie gwoździem śródszpikowym blokowanym, dynamiczne zespolenia stawu biodrowego, stabilizacja transpedikularna kręgosłupa. Zajmuje się też leczeniem operacyjnym wielu chorób ortopedycznych i zmian pourazowych. Należy tu wymienić zabiegi korekcyjne w przypadkach zmian zwyrodnieniowych, wad rozwojowych, zabiegi alloplastyki stawu biodrowego bezcementowe i cementowe, artroskopie stawu kolanowego ( 150 rocznie ), artroskopową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego z użyciem wszczepów biowchłanialnych, zabiegi z chirurgii ręki takie jak odbarczenie nerwu w przebiegu zespołu cieśni kanału nadgarstka ( 100 zabiegów rocznie ), wycięcie rozcięgna dłoniowego w przebiegu choroby Dupuytrena.

Dbamy, aby ważnymi elementami oceny była właściwa informacja chorego, warunki jego pobytu na oddziale oraz obsługa chorego przez personel, na którą składają się fachowość i życzliwość wobec pacjentów.

Pomieszczenia:

 • gabinet ordynatora, pokój lekarski, pokój konsultacyjny, sekretariat, toaleta personelu
 • 11 sal pacjentów – sale 2-3 osobowe
 • 2 sale pooperacyjne
 • 2 sale dla pacjentów septycznych
 • punkt pielęgniarski
 • gabinet zabiegowy
 • sala przygotowawcza do zabiegu
 • sala opatrunkowa
 • pokój pielęgniarki oddziałowej
 • pokój socjalny
 • toalety z natryskami dla pacjentów
 • toalety z natryskami dla pacjentów septycznych
 • toaleta z natryskiem dla personelu
 • magazyn
 • brudownik


Utworzono przez: A. Wasilewska || Data modyfikacji: 17/12/2013