Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)Kierownictwo Szpitala

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu

Mgr Piotr Wróblewski

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Szpitala Specjalistycznego im. św. Wojciecha w Gdańsku Sp. z o.o.:

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Agata Jarosz - Mańkowska
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Szymon Paweł Moś
 • Sekretarz Rady Nadzorczej: Jakub Dawid Stawicki

Dyrektorzy:

Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Zenon Pobłocki Dyrektor ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

W skład pionu Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych wchodzą:

 • Dział Eksploatacji
 • Sekcja Remontów i Inwestycji
 • Dział Administracji i Transportu
 • Dział Aparatury Medycznej i Gazów
 • Hotel
 • Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego

Dyrektor ds. Lecznictwa

Dr Alina Bielawska-Sowa Dyrektor ds. Lecznictwa, Naczelny Lekarz

W skład pionu Dyrektora ds. Lecznictwa wchodzą:

 • Oddziały Szpitala
 • Opieka Doraźna:
  Szpitalny Oddział ratunkowy
  Zespół wyjazdowy reanimacyjny R
  Zespół wyjazdowy neonatologiczny N
 • Apteka Szpitalna
 • Blok Operacyjny
 • Stacja Dializ
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • Poradnie Specjalistyczne
 • Zakłady
 • Inne komórki:
  Rejestracja Główna
  Transfuzjonista Szpitalny
  Farmakolog Szpitalny
  Zespół ds. Zakażeń
  Dział statystyki Medycznej
  Sterylizatornia

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Mgr Ewa Oroń: Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka

W skład pionu Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wchodzą:

 • Asystent ds. Pielęgniarstwa
 • Położna koordynująca program "Szpital Przyjazny Dziecku"
 • Przełożona Pielęgniarek Przychodni Przyszpitalnej
 • Sekcja Gospodarki Pościelą i Bielizną
 • Zespół ds. Higieny

Główny Księgowy

Mgr Irena Wareliś: Główny Księgowy


Utworzono przez: A. Wasilewska || Data modyfikacji: 08/01/2014